← Terug naar overzicht
Casestudy:
Hey Viespeuk!
Campagne
Videoproductie
Marketing
Website
Branding
Klant
Waardlanden, RAD, gemeente Koggenland, gemeente Opmeer
Opdracht
Het verminderen van peuken op straat en het milieu.
Periode
January 16, 2024

We zijn allemaal bewust van de schadelijke effecten van roken op onze gezondheid. Maar wist je dat roken ook negatieve gevolgen heeft voor het milieu? Ja, het gaat hier om sigarettenfilters, verrassend genoeg het laatste type zwerfafval dat maatschappelijk nog wordt geaccepteerd. Deze filters zitten boordevol schadelijke stoffen, inclusief microplastics, die een enorm risico vormen voor onze planeet. Wist je dat één enkel sigarettenfilter tot wel 7 liter drinkwater kan vervuilen? Zeer schadelijk en bovendien volledig onnodig.

Doelen campagne en onderbouwing

Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat sigarettenfilters schadelijk zijn voor het klimaat. Het automatisch weggooien van een opgerookte sigaret op straat zit diep geworteld in het onderbewustzijn. Veel rokers zijn echter bereid hun sigaret in een asbak of vuilnisbak te gooien nadat ze hebben geleerd over de negatieve impact van sigarettenpeuken op het milieu. Het doel van onze campagne is het vergroten van het bewustzijn en het vestigen van een nieuwe sociale norm. Want peuken op straat, dat kan echt niet meer!

Communicatie strategie

Onze doelgroep, rokende inwoners tussen de 18 en 35 jaar, is vooral actief op social media, waar ze dagelijks bijdragen aan online gesprekken. Bewust van deze trend hebben we onze "Hé Viespeuk" campagne zorgvuldig afgestemd op deze platforms. We hebben rekening gehouden met de cultuur en dynamiek van social media en de levensstijl die kenmerkend is voor deze leeftijdsgroep in onze communicatie en strategie. Onze content is speciaal ontworpen om aan te sluiten bij de online gewoonten en voorkeuren van onze doelgroep, zonder aannames te doen over hun andere ideeën of interesses buiten het rookthema.

We benutten platforms als Instagram, Twitter en Facebook en maken gebruik van formaten die aanslaan bij jongvolwassenen, zoals boeiende visuals, directe en toegankelijke berichten, en interactieve content zoals polls en uitdagingen. Dit verzekert dat onze boodschap niet alleen wordt gezien en gehoord, maar ook tot nadenken stemt en, nog belangrijker, tot verandering leidt. We spelen in op het natuurlijke gedrag van deze groep op social media om onze boodschap over de impact van sigaretten op het milieu effectief over te brengen en hen aan te moedigen tot positieve actie.

No items found.

Creatie en uitingen

Om onze campagne "Hé Viespeuk" kracht bij te zetten, hebben we een uitgebreide verzameling creatieve uitingen ontwikkeld, variërend van videoproducties en animaties tot gedetailleerde grafische vormgeving. We hebben toolkits samengesteld die organisaties kunnen inzetten om de boodschap verder te verspreiden.

Daarnaast hebben we aantrekkelijke posters en  Instagram-stories gemaakt. Onze videocommercials zijn zodanig vormgegeven dat ze aansluiten bij de levensstijl van onze doelgroep en hen aanzetten tot nadenken, terwijl onze socialmediaberichten gesprekken en bewustwording stimuleren.

Elk element, van illustraties tot persberichten, is met zorg geproduceerd om niet alleen te informeren, maar ook om mensen te inspireren en te motiveren tot actie tegen de vervuiling door sigarettenpeuken. Deze creatieve uitingen vormen het hart van onze campagne, belichten een lang bestaand probleem in een nieuw licht en streven naar een wereld waarin sigarettenpeuken op straat voorgoed verleden tijd zijn. Met deze diverse en boeiende materialen hopen we een beweging te creëren die leidt tot daadwerkelijke verandering, één bericht, poster en video tegelijk.

Resultaten van de campagne

De impact van de "Hé Viespeuk" campagne op het verminderen van sigarettenpeuken op straat is niets minder dan opmerkelijk. Na het uitrollen van onze campagne, waarin we ons richtten op rokende inwoners tussen de 18 en 35 jaar via social media, hebben we een significante verandering waargenomen in het gedrag van deze doelgroep. Het meest tastbare bewijs van het succes van onze campagne is de opmerkelijke afname van 30% in het aantal gevonden sigarettenpeuken op straat.

Deze resultaten zijn niet alleen een bewijs van de effectiviteit van onze gerichte aanpak en creatieve uitingen, maar ze tonen ook aan dat bewustwording en educatie krachtige tools zijn om gedragsverandering te stimuleren. Door in te spelen op de cultuur, social media gewoonten, en lifestyle van onze doelgroep, hebben we niet alleen hun aandacht weten te trekken, maar ook hun handelingen in positieve zin beïnvloed.

De afname van 30% in zwerfafval in de vorm van sigarettenpeuken toont aan dat onze boodschap is aangekomen en dat onze doelgroep actief bijdraagt aan een schoner milieu. Dit succes onderstreept de kracht van een goed doordachte campagne die aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep. Het biedt hoop en inspiratie voor toekomstige initiatieven gericht op het promoten van duurzaam gedrag en het beschermen van onze planeet.

Kort onderschrift

We faciliteren merken om cultuur te leiden en vorm te geven, in plaats van ons te richten op een specifiek kanaal, categorie of publiek.Als jong en creatief bureau voor merken met lef, zijn wij de oplossing voor alledaagse clichés en alles wat al eerder is gedaan.

Recreanten campagne

2022
Fotografie
Campagne

Video Portret Corrine Maas

2023
Videoproductie

Commercial Schoner Holland

2022
Videoproductie

Explainer Video Koggenland

2023
Videoproductie

Hey Viespeuk!

2024
Campagne
Videoproductie
Marketing
Website
Branding

Ik ben Zapper

2023
Fotografie
Campagne
Videoproductie
Branding

Blikvrij

2023
Campagne
Fotografie
Videoproductie